Allé och grönt gräs

Företagsrådgivning

Ekonomisk rådgivning företag

Vi erbjuder omfattande företagsrådgivning för små och stora bolag med allt från kvalificerade helhetslösningar till specifika uppdrag.

Som egen företagare finns det mängder av alternativ och möjligheter att optimera din och bolagets ekonomiska situation. Vi hjälper fåmansbolag och större företag med löpande företagsrådgivning avseende bland annat tjänstepensioner, kort- och långsiktig förvaltning samt hur en bolagsförsäljning hanteras på bästa sätt. Dessutom erbjuder vi rådgivning rörande vilande bolag så kallade trädabolag, hur utdelning maximeras och skapa attraktiva förmåner för dina anställda. Vi har lång och gedigen erfarenhet av högkvalificerad företagsrådgivning som skapar ett mervärde för våra kunder och hjälper dem att nå sina mål.

Vad kan vi hjälpa till med?
  • Direktpension
  • Kassaplacering
  • Förvaltning av överskottskapital
  • Kapitalförvaltning för trädabolag
  • Tjänstepensionsplaner
  • Reducerade försäkringsavgifter
photo-1588850679445-6976a59ed1f6

Direktpension

En direktpension är ett pensionsavtal mellan ett företag och den anställde och består av en utfästelse samt en pantförskrivning. Direktpensionen erbjuder ägare, chefer och medarbetare samma trygghetsformer som en traditionell tjänstepension och en större flexibilitet. Möjligheten till avsättningen och placeringsalternativen är obegränsade. Även uttag kan genomföras på olika sätt som exempelvis återföring till företaget för annat ändamål. I många fall skapar detta är optimerad skattesituation.

Kontakta oss för mer info

Rådgivning för vilande bolag

När du genomför en bolagsförsäljning och önskar lyfta ut kapitalet kan ditt utdelningsutrymme i vissa fall vara för litet vilket innebär att kapitalet kan belastas med höga skatter. Om du i stället kan tänka dig att behåller pengarna i bolaget under fem år, har du därefter möjlighet att ta ut dem i enlighet med 5:25-regeln, en skatt om endast 25%. En förutsättning är att ditt företag är att anses som vilande under de berörda fem åren. Under den fem års perioden kan du dock årligen lyfta fördelaktig utdelning med schablonbelopp till en skatt om 20%.

Kontakta oss för mer information

kapitalförvaltning

Ta nästa steg

Vill du ta del av våra nyhetsbrev eller har frågor om vår företagsrådgivning vänligen kontakta oss nedan.

Kontakta oss

Läs mer om oss